Folde

Med sine 17 Ha og kun 24 heste råder Langebækgaard Ridecenter over et stort antal græsfolde samt grus folde.

God plads til alle giver glade heste og ryttere

Din hest kan altid få de optimale forhold hele året, uanset vejrforhold. Vi har ingen dybe jordfolde med sædvanligt forekommende skader og mug problemer til følge.

I samråd med hesteejeren opdeles hestene typisk i hold af 2 til 4 heste. I særlige tilfælde gives der også mulighed for enefold.

 

 

 

 

 

 

Langebækgaard producerer selv det meste wrap, for at sikre den absolut bedste kvalitet til hestene. Alle folde og wrap arealer omlægges i en fast rotation, for derved at minimere ukrudt, giftige planter samt belastningen af parasitter.

Som en fast routine tager vi prøver af vores wrap inden udfordring. Vi har indgået aftale med Eurofins Agro Testing Danmark A/S om at vi selv udtager prøver fra hver mark, der så analyseres hos dem. Svar på prøverne modtager vi både på print og som fil der kan indlæses direkte i vores PC Horse foderprogram.