Ebbe / Flod bane – for “nørder”

Hvad er en ebbe / flod ridebane? Det er, kort fortalt, en ridebane der vandes nedefra, I modsætning til almindelige ridebaner der vandes fra toppen med sprinklere eller vandvogn. Den store fordel ved en ebbe / flod ridebane er, at den altid har den helt perfekte fugtighed og altid er ensartet vandet over hele banen. Det er bl.a. fugtigheden der bestemmer hvor fast eller løs banen er at ride på og da dette kan styres meget præcist kan den varieres efter den type ridning man vil benytte banen til; dressur, spring eller western (vi er dog kun til dressur…).

Efter vi havde undersøgt markedet for ebbe / flod ridebaner grundigt og talt med flere forskellige leverandører, indgik vi aftale med Otto Arena Systems GmbH i marts 2020 om at levere vores ebbe / flod ridebane. Otto har forhandlere i Danmark, men ingen eksklusiv aftaler, hvilket gjorde det muligt for os at arbejde direkte med dem i Tyskland.

Valget faldt på Otto Arena Systems GmbH af flere årsager. Vi mødte Otto på Equitana i Marts 2019 og allerede fra det første møde, havde vi et særdeles godt indtryk og var meget positive over deres grundige tilgang til ridebaner med eget sandlaboratorie, endvidere har Otto en imponerende reference liste fra hele verden og de Otto ridebaner vi selv har set, har på alle måder opfyldt vores ønsker til en ebbe / flod bane.

Otto Arena Systems havde også en reference i Danmark, hvor de sidste år lavede en meget vellykket bane til dressur, vi besøgte det private Ridecenter og fik den bedste anbefaling af samarbejdet med Otto Arena Systems, det var en tungtvejende årsag til valget af Otto.

Mange spørger os om det så var billigere, svaret er nej, det var det faktiske ikke, men vi tror på at det var betydeligt bedre! En stor andel af prisen på en ebbe / flod bane, er transport, maskintimer og mandetimer. Vi har taget nogle valg på vores bane, der gør den er en hel del dyrere end andre baner og måske også end nogle vil mene nødvendigt. Vi kunne have lavet en billigere bane ved at spare på toplaget, ved at spare på kantopbygningen osv. men her får vi en bane præcis som vi ønsker og af meget høj kvalitet.

Jo mere vi har “nørdet” i processen og jo mere viden vi har fået, desto mere er vi blevet bekræftet i at Otto Arena Systems GmbH var det helt rigtige valg for os – med Otto som samarbejdspartner har vi fået vi præcis den bane vi ønsker, både med hensyn til ridekomfort og holdbarhed. Dernæst har vi haft gode lokale entreprenører til at hjælpe os. Det helt almindelige entreprenørarbejde med opbygning af kanten har vi haft Entreprenørfirmaet Jan Nielsen A/S til at udfører og de mere specialiserede opgaver med opbygning af banen, herunder udlægning og laserafretning af grusmaterialer, montering af PVC dug og drænrør har vi haft DS Ridebaner v/ Dennis Steffenauer til at udfører. Claus Andersen, fra CA Byg har lagt coloc sten foran banen.

Det var oprindeligt hensigten at Otto Arena Systems skulle have haft deres banekonstruktør til at hjælpe os som formand for projektet, men med Corona pandemien, kunne dette ikke lade sig gøre. Otto her derimod været helt enestående med vejledning over telefon og video, samt kigget på billeder 24/7 og ingen detalje har været for lille for dem at kigge på – STOR tak for det. Dernæst havde projektet ikke været muligt uden en meget stor hjælp fra DS Ridebaner v/ Dennis Steffenauer – Vi fik en fantastisk god anbefaling af Dennis fra en bekendt, så vi aftalte at han skulle lave banen på medgået tid, vi fik dermed ikke en fast pris. Arbejdet er nu fuldført til vores fulde tilfredshed og i henhold til den tidsplanen vi oprindeligt lavede i fællesskab – der er ingen tvivl om at Dennis vil få mange opgaver for os. Kanten omkring banen blev lavet af Entreprenørfirmaet Jan Nielsen A/S, de har snart lavet mange opgaver for os og som altid kørte det bare på skinner og iht. planen og aftalte priser.

Lidt om de forskellige processer og materialevalg, banen er bygget oven på en almindelig ridebane hvor det gamle toplag var fjernet, det vil sige at vi havde en fast og stabil grund på 22 x 62 m (1.364 m2).

Kantopbygningen valgte vi at lave med beton elementer fra Give Elementer, det blev deres “Foderbord Bagkant” der har en længde på 3m og en højde på 65cm, der findes en variant på 45cm der også kunne have været benyttet, men da vi valgte at sætte kanten i beton (med punktvise u-profiler som styr) og starte den udvendige afretning i grus og muldjord, vurderede vi at 65cm ville være mere stabil. Kanten kunne have været lavet på andre og billigere måder, nogle vælger at opsætte et hegn omkring banen og lade hegnspælene støtte kant elementerne, der ofte kun er 45 cm hvilket er klart billigere. Vi har også set eksempler på træ anvendt som kant materiale, men det vigtigste er at kanten er stabil og kan holde presset fra bane opbygningen.

 

 

Da kantindramningen stod klar udlagde vi en sandpude / beskyttelses lag til PVC dugen – vi har udlagt et tyndt lag af fint sand, der er laser afrettet. Herefter blev PVC Dugen udlagt i et stykke. Dugen er også leveret af Otto Arena Systems og udlagt af Dennis Steffenauer iht. anvisning fra Otto Arena Systems.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derefter udlægges 760 m stive drænrør, 110mm, for hver anden meter i længderetningen. Drænrørene er indpakket med fibertex i baner à 150cm, det “overskydende” fibertex materiale foldes som “flapper” der bruges til at holde drænrørene på plads. Vi har set eksempler på at drænrør lægges i fordybninger i underbunden, dette sparer naturligvis på grus I opbygningen af bunden, men giver også tyndere lag til fordeling af vandet – det ville klart have været en billigere løsning.

 

 

 

 

 

 

341 m3 vasket grus med den helt rigtige kornkurve, enkelte leverandører benytter ærtesten for at give en hurtigere nedsivning fra banen, men Otto Arena Systems og vi mener at man derved mister den vigtige kapilær effekt der er hele grundtanken i en ebbe / flod bane. det er vigtigt at gruset er vasket, da ler partiklerne ellers på sigt ville stoppe drænrør. Selv med almindeligt grus ville banen formodentligt fungere i en kortere periode, men den ville bare ikke have den holdbarhed vi eftersøgte.

 

 

 

 

 

 

Udlægning af 1.364 m2 Otto Måtter – Efter vor opfattelse er en løsning med originale “Otto Måtter” det helt optimale, idet måtterne giver en adskillelse imellem toplaget og og bunden, ligesom måtterne fordeler trykket fra hestehove og tilfører fleksibilitet og stabilitet til bunden.

 

 

 

 

 

 

Vi har set flere eksempler på at der findes leverandører der anbefaler tykke måtter af genbrugs PVC med en fibertex på begge sider. Dette var en løsning vi under ingen omstændigheder ville have, idet vi var bekymrede for holdbarheden af denne løsning – os der er gamle nok til at huske de problemer mange havde i “gamle dage” hvor der ofte blev benyttet en fibertex dug til adskillelse mellem ride toplag og bund.

Den ekstra elasticitet disse måtter giver er, efter vores vurdering, faktisk ikke nødvendig med det rette sand i toplaget. Hvis man derimod anvender et toplag der er for komprimerende kan den ekstra elasticitet være kærkommen. Udlægningen af disse måtter er dog billigere, idet de bl.a. levres i ruller og ikke skal lægges enkeltvis som med Otto Måtterne.

 

 

 

 

 

 

 

Toplaget var et eventyr for sig… Otto Arena Systems har deres eget laboratorium hvor de tester sand for at afdække sandets egenskaber og vi har sendt dem adskillige sandprøver til test. Det eneste velegnede sand vi kunne finde i Danmark var ikke kvartssand og ville dermed ikke have den ønskede holdbarhed, men kunne iht. Otto måske alligevel anvendes.

Det ofte anvendte kvartssand fra Dansand er iht. Otto Arena Systems direkte uegnet til vores formål, idet det ville komprimere for meget og dermed blive for fast. Dansand skriver direkte til os, at de ikke ville kunne levere sand med den ønskede kornkurve og en AFS på 90. Måske det er årsagen til at mange vælger at lægge de tykke fjedrende måtter som beskrevet herover, idet de muligvis ville kunne kompensere for sandet beskaffenhed.

Vi valgte at købe Otto’s eget sand der blev leveret fra syd Tyskland – der kom ialt 10 lastbiler med de 161 m3

Efter vi har afsluttet projektet og redet på banen har vi absolut ikke fortrudt denne dyre løsning – det sand er bare fantastisk!

 

 

 

 

 

 

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os for at hører mere om vores erfaringer, vi deler gerne ud.